Termen van Diensten

*Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als onze Servicevoorwaarden en regelt de juridische voorwaarden van onze website, www.cutoutimage.com, portal.cutoutimage.com, subdomeinen en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele applicaties ( gezamenlijk aangeduid als onze "Website"), zoals eigendom van en beheerd door: Afbeelding uitsnijden.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die is gespecificeerd in de sectie Definities hieronder. Deze Servicevoorwaarden, samen met onze Privacy Beleid, en andere geposte richtlijnen op onze website, gezamenlijk "Legale termen," vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en Cut Out Image, en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en het hierin opgenomen onderwerp. We kunnen onze juridische voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze juridische voorwaarden worden op onze website geplaatst en u dient alle juridische voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze juridische voorwaarden zijn gepubliceerd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische voorwaarden regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee instemt.

Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in om volledig te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze juridische voorwaarden. Bekijk ze zorgvuldig. Als u onze juridische voorwaarden niet accepteert, mag u onze website niet bezoeken en gebruiken. Als u onze website al hebt bezocht en onze juridische voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website.

De laatste update van onze Servicevoorwaarden is geplaatst op 22 augustus 2016. Afbeelding uitsnijden behoudt zich het recht voor om de polis van tijd tot tijd te wijzigen.

Definities

De termen "ons" of "wij" of "onze" of "COI" verwijzen naar Cut Out Image, de eigenaar van de Website.
Een "Bezoeker" is iemand die alleen door onze Website bladert, maar zich niet als Lid heeft geregistreerd.
Een "Lid/Cliënt" is een persoon die zich bij ons heeft geregistreerd om onze Service te gebruiken.
Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies zoals aangeboden via onze Website aan onze Leden.
Een "Gebruiker" is een collectieve identificatie die verwijst naar een Bezoeker of een Lid/Cliënt.
Alle tekst, informatie, afbeeldingen, audio, video en gegevens die via onze website worden aangeboden, worden gezamenlijk onze 'inhoud' genoemd.

1. Gebruikersaccounts, wachtwoorden en beveiliging

1.1 Als een van de Services die u gebruikt of functies die op of via de website worden aangeboden, een account vereisen, moet u voordat u de Service of functie gebruikt een account openen door het vereiste registratieproces te voltooien. Dit omvat het verstrekken van Cut Out Image met actuele, volledige en nauwkeurige informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, uw e-mailadres.

1.2 U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U blijft aansprakelijk voor verliezen die u of een derde heeft geleden op uw Cut Out Image-account.

1.3 Cut Out Image behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u te annuleren, blokkeren of verwijderen als er verdachte activiteiten of discrepantie worden gevonden onder uw account en om welke reden dan ook zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

2. Gratis proefversie

2.1 Door "Gratis proefversie" in te dienen, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, Privacy Beleid, en ga akkoord met het ontvangen van promotionele e-mail en/of telefoontje.

2.2 Cut Out Image biedt een gratis proefversie voor maximaal drie afbeeldingen, afhankelijk van de omstandigheden, om het bedrijf een duidelijke indicatie te geven van onze mogelijkheden, expertise en serviceniveau. De geschiktheid moet worden bewezen door te verwijzen naar een bedrijfswebsite en een bericht van een officieel e-mailadres. Cut Out Image behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken testwerk om welke reden dan ook te weigeren.

3. Voorwaarden voor afbeeldingen en uploads

3.1 De opdrachtgever zal een afbeelding uploaden die voldoet aan de specificatie indien aangeleverd en het bestandsformaat van de Cut Out Image richtlijn om het best mogelijke resultaat te verkrijgen.

3.2 Het plaatsen van een bestelling met meer dan 200 afbeeldingen die niet eenvoudig door ons gedefinieerd zijn, vereist onze beoordeling en goedkeuring voordat deze naar de voortgangswachtrij gaat. Het werken aan complexe afbeeldingen kan wat extra tijd in beslag nemen en u wordt geadviseerd om contact op te nemen met onze ondersteuningsteam voordat u deze plaatst.

3.3 COI beoordeelt inzendingen op ongepast materiaal en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een afbeelding om welke reden dan ook (of zonder reden) te weigeren.

3.4 U verklaart en garandeert dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, en dat de aanvaarding van een afbeelding door Cut Out Image voor bewerking niet mag worden beschouwd als een vaststelling van uw rechten op het gebruik van de afbeelding. U bent zelf verantwoordelijk voor de afbeelding die u indient.

3.5 Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent u Cut Out Image hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije, sublicentieerbare (via meerdere niveaus van sublicenties inclusief maar niet beperkt tot COI's onderaannemers), eeuwigdurende, onherroepelijke licentie onder alle intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele, publiciteits- en privacyrechten) om openbaar te wijzigen, reproduceren, bewerken, afgeleide werken te creëren van, te distribueren (via meerdere niveaus), de afbeelding zo bescheiden mogelijk uit te voeren en weer te geven en anderszins te gebruiken voor COI en zijn onderaannemers om de diensten uit te voeren op de afbeelding die u hieronder hebt aangevraagd.

3.6 Cut Out Image behoudt zich het recht voor om gratis proefafbeeldingen voor eigen doeleinden te gebruiken, onder voorbehoud van promotioneel gebruik en als voorbeeld, dwz publicatie op de website als voorbeeld zonder toestemming van de eigenaar. Ook kunnen opdrachtgevers om toestemming worden gevraagd om de reguliere afbeeldingen op onze website als voorbeeldwerk te gebruiken. Echter, tenzij u hieraan voldoet en toestemming geeft om dit te doen, zullen we geen van uw afbeeldingen gebruiken, het is geheel uw wens.

3.7 Offerte aanvraag: Als u een offerte aanvraagt, krijgt u na beoordeling een berekende prijs met de afbeeldingen en benodigde diensten; gegeven prijs is 7 dagen geldig. De offerte dient binnen 7 dagen geaccepteerd te worden, anders dient u opnieuw een offerte aanvraag in te dienen.

3.8 Copyrightvoorwaarden: Cut Out Image is beschermd onder de Copyright, Designs and Patents Act 1988 en Data Protection Act 1998. Alle COI-inhoud, afbeeldingen en de inhoud van klanten, afbeeldingen zijn beschermd onder deze wetten en alle andere voorwaarden die in alle Privacy Beleid Secties.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Bewerkte afbeeldingen zijn alleen beschikbaar voor respectieve klanten via een beveiligde web-URL in het klantenportaal. Klanten kunnen hun afbeelding downloaden van onze website.

4.2 Afbeeldingen worden geleverd en klaar om te downloaden binnen de door u geselecteerde doorlooptijd terwijl u een bestelling plaatst.

4.3 Als we niet binnen de door u gekozen doorlooptijd leveren, wordt de betreffende klant op de hoogte gebracht en kan het probleem worden opgelost door middel van wederzijds begrip met de betreffende klant.

4.4 De bewerkte afbeelding is de komende 30 dagen beschikbaar via de server van Cut Out Image en daarna verwijdert het systeem de afbeeldingen automatisch.

4.5 Als u na het downloaden van de afbeelding van onze server een klacht of correctie heeft, dient u ons dit binnen 24 uur vanaf het moment van downloaden te laten weten en staat u klaar om ons te helpen eventuele fouten die door ons zijn gemaakt, naar eigen goeddunken te herstellen , inclusief, maar niet beperkt tot, opnieuw werken aan dergelijke problemen. Cut Out Image doet er alles aan om u de best mogelijke service en kwaliteitswerk te bieden om ervoor te zorgen dat u tevreden bent.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Vooruitbetaling en directe betaling: Cut Out Image vereist dat u het werk vooraf betaalt. U wordt gepromoveerd tot de gewenste betalingsgateway na selectie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

5.2 Maandelijkse accountconfiguratie: Maandelijkse basisrekening kan worden ingesteld voor zakelijke klanten, onder voorbehoud van bevredigende referentiecontroles en naar eigen goeddunken van Cut Out Image. Op het moment van het plaatsen van een bestelling kunnen klanten de optie "Later betalen" kiezen en toch de afbeelding(en) downloaden en genieten van onze diensten. In dat geval moeten klanten de openstaande rekening binnen 30 dagen na het plaatsen van een bestelling betalen om in aanmerking te komen voor onze service.

  •  

6. Betaalmethodes

6.1 Wij accepteren betaling via PayPal, Payza, Payoneer, 2CheckOut, Skrill, Google Wallet & alle belangrijke creditcards ondersteund door PayPal & 2CheckOut.

6.2 Bankoverschrijving is een flexibele optie voor vaste en maandelijkse klanten als de totale maandelijkse uitgaven US $ 500.00 overschrijden.

6.3 Cut Out Image behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de bovengenoemde methoden en hun gateway- of service-identificatienummer toe te voegen, te verwijderen, aan te passen, te wijzigen of te wijzigen of zelfs van bank te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

6.4 U doet er goed aan om de betaling via onze Service Portal SCI (SCI – Winkelwagen-interface) door uw favoriete en geselecteerde betalingsmethode te gebruiken om te voorkomen dat u een betaling naar of op een verkeerde rekening stuurt.

6.5 Als u de betaling rechtstreeks naar of op onze rekeningen verzendt, moet u de huidige, volledige en nauwkeurige informatie bij ons controleren elke keer dat u het geld naar of doorstuurt, dwz onze PayPal-e-mail-ID kan veranderen of we kunnen overschakelen naar een nieuwe bank die zal andere informatie hebben.

 

7. Het beleid voor terugbetaling

We doen er alles aan om u de best mogelijke kwaliteit en service te bieden en zorgen voor klanttevredenheid. Als u niet 100% tevreden bent met de kwaliteit van onze werken, zullen we binnen 60 dagen vanaf de besteldatum de kosten van uw bestelling volledig terugbetalen.

8. Wettelijke naleving

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website. Afbeelding uitsnijden behoudt zich het recht voor klachten of gemelde schendingen van onze Juridische voorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhavers, regelgevers of andere derden en het bekendmaken van alle informatie die nodig of geschikt is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, geplaatste materialen, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​onder onze Privacy Beleid.

9. Intellectueel eigendom

Onze website kan onze dienstmerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze website houdt voor u geen recht of licentie in om dergelijke servicemerken/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van het servicemerk/handelsmerk. Onze website is ook beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook op onze Website.

10. Herzieningen en Errata

Het materiaal dat op de website van Cut Out Image verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Cut Out Image garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Cut Out Image kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Cut Out Image verplicht zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

11. Disclaimer

Het materiaal op de website van Cut Out Image wordt geleverd "zoals het is". Cut Out Image geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Cut Out Image geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

De Site dient als locatie voor Individuen om verschillende diensten of producten te kopen. Noch Cut Out Image, noch de Site heeft controle over de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaalde functie van een product. Cut Out Image heeft evenmin controle over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de door de gebruiker ingediende details en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot informatie op de site.

12. Links naar andere websites

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, creëren of hebben we geen banden met, of sponsoren we dergelijke websites van derden. Het opnemen van links op onze website houdt geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling in van dergelijke websites van derden. Afbeelding uitsnijden heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig bezoekt u dergelijke websites van derden op eigen risico.

13. Site Terms of Use Wijzigingen

Cut Out Image kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

14. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Cut Out Image wordt beheerst door de wetten van Bangladesh, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen, en u stemt in met exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken.

15. Vergoeding

U aanvaardt om Cut Out Image, haar gelieerde ondernemingen en hun corresponderende functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en veilig te houden van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief, maar niet beperkt tot, betaalbare juridische, boekhoudkundige en andere providers aanklachten, bevestigend of voortvloeiend uit:

(i) alle inhoud van het meeste materiaal dat u op de site aanbiedt,

(ii) uw gebruik van enige inhoud, of

(iii) Uw schending van de voorwaarden van deze Voorwaarden. Cut Out Image zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, match of zaak.

16. Algemene voorwaarden

Onze juridische voorwaarden zullen worden behandeld alsof ze zijn uitgevoerd en uitgevoerd in Bangladesh en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Bangladesh, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering door u met betrekking tot onze Website moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de rechtsvordering worden ingesteld of voor altijd worden opgeheven en uitgesloten. Mocht een deel van onze juridische voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht. Voor zover enige inhoud op onze website in strijd is met of niet in overeenstemming is met onze juridische voorwaarden, hebben onze juridische voorwaarden voorrang. Ons verzuim om enige bepaling van onze juridische voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van Afbeelding uitsnijden onder onze Juridische voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van onze Juridische voorwaarden.